UNIVERSAL DESIGN

What’s in the name?

Binnen Universal Design (UD) of ‘ontwerpen voor iedereen’ wordt een woning mensgericht ontworpen. Levenskwaliteit en het handelen bij dagelijkse activiteiten komen centraal te staan.
Zeven ontwerpprincipes toegepast in het Klavertje 4.

UNIVERSAL DESIGN

DE 7 BASISPRINCIPES

1. Bruikbaar voor iedereen

Ruimtes zijn voldoende groot en toegankelijk voor diverse bewoners van de module.

2. Flexibel in gebruik

Verplaatsbare wanden en kasten creëren meer privacy, ruimte of opbergruimte naar de noden van de bewoner.

3. Eenvoudig en intuïtief

Schakelaars en elektronica kunnen door middel van sensoren en domotica bediend worden.

4. Begrijpelijke informatie

Brandalarm is zowel hoorbaar, voelbaar als zichtbaar.

5. Marge voor vergissingen

Inductiekookplaat die afslaat wanneer er lang geen contact is op de kookplaat.

6. Beperkte inspanning

Sensoren verlichten automatisch de looproute
‘s nachts wanneer iemand uit bed komt.

7. Geschikte afmetingen en gebruiksruimten

Bediening van kranen, kasten, deuren, e.a. is voorzien voor zowel grote/kleine als zittende/staande gebruikers.

ONTWERPNIVEAUS

Om het werkveld te ondersteunen en UD makkelijker toepasbaar te maken in de praktijk werden er twee ontwerpniveaus ontwikkeld. Binnen het UD Integrated-niveau worden er richtlijnen gegeven wat betreft de basistoegankelijkheid voor iedereen. Het tweede niveau, UD Integrated PRO, richt zich op comfortabel wonen met zorg, voornamelijk bij een verminderde mobiliteit. Beide ontwerpniveaus kennen bovendien een EXPERT-niveau, waarbij men middels bijkomende tools en aanpassingen in de woning kan inspelen op specifieke (zorg)noden van ieder individu (bv. slechtzienden).

UD Integrated

In de basiswoonmodule, UD Integrated (groen), ligt de focus op de toegankelijkheid van de module voor zoveel mogelijk gebruikers. Hierbij wordt rekening gehouden met de principes van Aging in Place, waarbij men tracht om senioren zo lang mogelijk thuis te laten wonen, in hun vertrouwde omgeving. Deze module is bijgevolg reeds rolstoelvriendelijk: denk aan bredere gangen en deuren, meer plaats in de badkamer… Bovendien is meer doorgangsruimte ook praktisch voor jonge gezinnen of bezoekers die een buggy bij zich hebben. 

UD Integrated PRO

Bij UD Integrated PRO streven we naar een hoge leefbaarheid en woonkwaliteit voor zorggebruikers. Door het verfijnen van het UD Integrated-niveau komen we tegemoet aan specifieke zorgbehoeften. We gaan dus nog een stapje verder: rolstoelvriendelijk wonen maakt plaats voor bewegingscomfortabel of rolstoelcomfortabel wonen. In deze woonmodule kan je dus nog veel meer aanpassingen terugvinden om de woonkwaliteit te verbeteren.

EXPERT

Binnen het EXPERT-niveau staat maatwerk centraal voor onder andere blinden, slechtzienden, slechthorenden of mensen met andere, specifieke noden: een brandalarm dat een visueel of vibrerend signaal in de woonmodule geeft zodat ook slechthorenden of –zienden hiervan op de hoogte worden gebracht? Het kan allemaal. Ook het gebruik van meer contrasterende kleuren om deurkaders visueel opvallender te maken is bijvoorbeeld een mogelijkheid.
Het EXPERT-level is toepasbaar op zowel het UD Integrated als het UD Integrated PRO-niveau en kan dus in iédere woning gerealiseerd worden.