STANDAARDISERING & MAATVOERING

Maatvoering voor modulair, flexibel en circulair ontwerp vraagt om goeie afspraken. We denken hier aan materialen, manier van bevestigen, bouwknopen, maatvoering, e.a. Door hier concrete afspraken rond te maken wordt het eenvoudig om materialen gestandaardiseerd te produceren, te hergebruiken of te ontmantelen. Omdat standaardisering de eerste stap is naar industrialisatie, kan dit een positieve invloed hebben op de prijs. Industrialisatie zorgt er immers voor dat men sneller kan bouwen met lagere bouwkosten en minder personeel.

Binnen het bouwconcept is gekozen om te werken met een standaard maatvoering, gebaseerd op een raster van 60cm. Dit raster is uitgesplitst tot 15cm. We kunnen op deze manier dus werken met maten van 15, 30, 60, 120cm. Maar ook 105cm, de ideale maat voor een universeel toegankelijke deuropening, past perfect in dit raster. Deze maatvoering werkt dus niet beperkend maar geeft wel de mogelijkheid om modulair, flexibel en circulair te ontwerpen.