Front preview

SLEUTELMOMENTEN
Wat als jouw gezin verandert?
Het Vlaamse gezin is niet zo “standaard” als we denken.
Ontdek hier DE WONING DIE BIJ JOU PAST.

BOUWCONCEPT
KLAVERTJE 4
Je woning flexibel aanpassen? Ja het kan, ontdek hier de mogelijkheden afgestemd op UNIVERSAL DESIGN.

BUURTCONCEPT
KLAVERTJE 4
Een aangename en duurzame woonomgeving. Een alternatief voor de Vlaamse verkaveling met TIPS en UITDAGINGEN voor onze WETGEVING.

MINDSHIFT WONEN & BOUWEN

Onze toekomst visie

Slide I

ONZE TOEKOMSTVISIE


De omgeving waarin wij wonen en werken heeft een rechtstreekse invloed op ons welbevinden, ons geluk en onze prestaties. Daarom is het belangrijk dat onze (t)huis mee evolueert, zoveel mogelijk kansen biedt maar tegelijkertijd zo weinig mogelijk ruimte inneemt voor het welzijn van onze planeet.

Slide II

De uitdaging…

Hoe gaan we wonen in 2050?

We weten allemaal dat dit anders zal zijn.

We zijn met steeds meer mensen en open ruimtes zijn de laatste jaren sterk verminderd. Al hebben we in Limburg veel groen, het is belangrijk om duurzaam om te gaan met deze kostbare groene ruimte. Het welzijn van mens, natuur en planeet staat hier voorop.

Bovendien wil iedereen goed, gezond en aangenaam wonen zonder financiële zorgen. In 2050 zal de gemiddelde leeftijd in Vlaanderen een stuk hoger liggen, wat op zijn beurt specifieke behoeften meebrengt. Er zullen enerzijds meer kleine gezinnen en alleenstaanden zijn, maar anderzijds ook meer nieuw samengestelde gezinnen.

Één ding weten we zeker: Er zijn aanpassingen nodig in hoe we wonen, waar we wonen en hoe we denken over wonen.”

Slide III

De uitdaging…

Hoe gaan we bouwen in 2050?

Over minder dan 30 jaar moet Europa klimaatneutraal zijn. Om die ambitieuze doelstelling waar te maken, moet ook de bouwsector haar steentje bijdragen. Een beter ruimterendement en duurzame woningen zijn nodig om hier een antwoord op te bieden.

In tegenstelling tot andere sectoren zijn woningen meestal nog prototypes die in uitvoering worden gebracht In tegenstelling tot de evolutie naar standaardisering en prefab die we in vele sectoren zien, worden woningen nog altijd grotendeels ter plaatse gebouwd. Dit is een arbeidsintensief en afvalrijk proces, dat bovendien afhankelijk is van de weersomstandigheden. Peter Hinssen verwoordt de uitdaging voor de bouwsector als volgt: “De bouwsector is één van de traagst innoverende schakels, maar de opportuniteiten zijn er nog nooit zo groot geweest”.

Een ding weten we zeker: De manier waarop we nu bouwen is toe aan vernieuwing en vraagt om creativiteit, duurzaam innoveren en een gestandaardiseerd, aangepast bouwproces.

Slide IV

Zo gezegd zo gedaan …

ONZE PARTNERS