Geoptimaliseerde berging

Betaalbare woningen met een hoge woonkwaliteit realiseren, dat is het doel van Klavertje 4. Een van de manieren om aan deze woonkwaliteit te voldoen, is het creëren van bergruimte. Het spreekt voor zich dat het optimaliseren van berging veel ruimtewinst met zich meebrengt. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) (https://www.vmsw.be/) heeft een aantal voorwaarden opgesteld waaraan sociale huisvesting moet voldoen. Via deze handige checklist met ontwerprichtlijnen weten projectontwikkelaars in een oogopslag aan welke ontwerp- en maatnormen een vestiaire moet voldoen, hoeveel de vrije ruimte voor een wasmachine en droogkast moet bedragen, hoeveel m² een kinderkamer minimaal moet zijn, en zoveel meer. De VMSW geeft ook een aantal specifieke richtlijnen mee wat betreft de bergruimte:

De VMSW geeft ook een aantal specifieke richtlijnen mee wat betreft de bergruimte:

Berging appartement:           3m² + 0,5m² per extra p.​      

Effectieve berging:                1,74m²​

Aantal kasten van 60x60cm:  5​

Berging woning:           5m² + 0,5m² per extra p.​

Effectieve berging:           3,40m²​

Aantal kasten van 60x60cm:   10​

In onze klavermodules hebben we rekening gehouden met deze voorwaarden en hebben we de ruimte optimaal kunnen benutten. Op onderstaande grondplannen is duidelijk te zien over hoeveel bergruimte de modules beschikken.

 Kast 60 x 60 cm, voldaan aan voorwaarden VMSW​

Kast 60 x 60 cm, extra voldaan bovenop voorwaarden VMSW​

KLAVERMODULE

KLAVERMODULE GESTAPELD