BUURTCONCEPT

VAN KLAVERTJE 4 TOT DUURZAME BUURT

REALISEERBAAR

Mensen hebben tijd nodig om te veranderen. We hebben gezocht naar een duurzame en haalbare stap in het woonlandschap. Een ontwerp als alternatief voor de Vlaamse verkaveling.

WOONKWALITEIT

Waar wil jij het liefst wonen?
We kiezen vaak voor iets wat we gewoon zijn, maar dat is daarom niet de beste keuze. Hopelijk kan het bovenstaande beeld je overtuigen.

RUIMTELIJK RENDEMENT

Een woning die kan groeien en krimpen op maat van je gezin zorgt voor een optimaal ruimtegebruik (beperken van zwerfruimtes), minder onderhoud en een betere betaalbaarheid.

CO-WONEN

OP ZOEK NAAR COLLECTIEVE OPLOSSINGEN
VOOR HET INDIVIDUEEL WONEN

Een kwaliteitsvolle en aangename omgeving waar men individueel kan wonen en samen genieten.

 • Spelen en water
 • Sport
 • Hondenuitlaat
 • Gegroepeerde moestuintjes
 • Privétuintjes verscholen achter groen
 • Beperkte afrastering (kleine kinderen | huisdieren)
 • Oriëntatie (meest noordgerichte woningen krijgen voldoende licht en doorzonmogelijkheid)
 • Parkeren: autovrij – herbestemmingsmogelijkheden garage
 • Stille ruimte (studeren, thuiswerk…)
 • Aangenaam wonen in een harmonieuze omgeving
 • Ontmoeten (sociaal contact)
 • Multifunctionele gemeenschapsruimte
 • (Gemeenschappelijke) duurzame energievoorzieningen

INBREIDING

INTELLIGENT ORGANISEREN VAN WOONGEBIEDEN

Onze bevolkingssamenstelling verandert aan een razendsnel tempo. Een van de manieren om het hoofd te bieden aan het toenemend aantal inwoners, de toename van eenoudergezinnen en alleenstaanden… is gebiedsinbreiding of –verdichting. Het inbreiden van een bepaalde regio houdt in dat je het potentieel van een specifieke buurt gaat bekijken en de reeds bebouwde ruimte gaat optimaliseren. Door een intelligente inbreiding kan een gebied efficiënter georganiseerd worden, ​en kan gelijktijdig ingezet worden op het sociale, economische én ecologische aspect.

Een voorbeeld van zo’n intelligente gebiedsinbreiding is het voorzien van een gemeenschappelijk energienetwerk in reeds bestaande bebouwingen. Je kan echter ook voor een creatieve insteek opteren. Een klimmuur bouwen tegen de zijgevel van een appartementsgebouw, een sportveld aanleggen op het dak van een grootwarenhuis… (bron: www.platformstad.nl)


Het Klavertje 4 toegepast op wijkniveau in de casus van een sociale huisvestingsmaatschappij:

Bestaande Vlaamse verkaveling

Inbreiding d.m.v. Klavertje 4

Het Klavertje 4 toegepast op perceelsniveau in de casus van een sociale huisvestingsmaatschappij. Er zijn verschillende schakelingen mogelijk met de woonunits:


NIEUWE WOONVORMEN EN EIGENDOMSRECHTEN


We evolueren steeds meer naar gedeeltelijk gemeenschappelijke voorzieningen en zijn op zoek naar betaalbaar wonen. Hier kunnen we ons de vraag stellen of onze bestaande en meest gebruikte woonformules zoals kopen en huren de beste en enige oplossingen zijn. Co-wonen, cohousing, hamsterhuren, erfpacht, leasing en wooncoöperaties doen stilaan hun intrede.

FLEXIBEL WONEN & BOUWEN

VRAAGT OM EEN FLEXIBELE REGELGEVING

EIGENDOM

Is eigendom kopen de beste optie voor de toekomst en voor duurzaam wonen? (huren, hamsterhuren, coöperatieven, erfpacht)

VERGUNNINGEN

Flexibele vergunningen die gefaseerd bouwen mogelijk maken.

FINANCIEEL

Kredietvormen die kunnen groeien en krimpen. Misschien leasen we in de toekomst onze woning zoals een auto.

NIEUWE WOONVORMEN

Zijn we er klaar voor of is het noodzaak? (cohousing, co-wonen, wooncoöperaties, e.a.)