Wie ruimt onze zwerfruimte op?

“Meer dan de helft van het woonpatrimonium in Vlaanderen is onderbenut. Lees: er zijn te veel kamers of slaapkamers voor het aantal inwoners. Dat probleem neemt vaak toe als de kinderen het huis uit zijn.”

Bron: De Standaard 17/01/2018 Tim Vekemans en Dimitri Minten.

Zwerfruimte daarentegen is ruimtelijk afval dat ondergebruikt is. Ze gaat schuil achter een bestemming die ontoereikend is om de ruimte volledig te benutten, bv. omdat de oorspronkelijke ruimtebehoefte gewijzigd is.

Bron: Vlugschrift zwerfruimte…

Samen maar toch apart: is flexibel wonen de toekomst?
“We willen een oplossing vinden voor verschillende generaties” vertelt Buteneers. “Dat is de enige duurzame manier van bouwen: wat je nodig hebt in een huis verandert met ouder worden. Met hetzelfde gemak ergens blijven wonen op latere leeftijd is heel belangrijk.”

Eigendom: Zoals in de meeste Europese landen domineert in België eigen woningbezit. Dit blijkt echter vooral een naoorlogs fenomeen. Vlak na de Tweede Wereldoorlog waren er in Het Vlaams Gewest nog bijna 60% huurders tegenover iets meer dan 40% eigenaars. Die verhouding keerde zich echter snel om. Dit kwam volgens Descamps (1997) vooral doordat de overheid het bezit van een eigen woning stimuleerde bij de heropbouw na de oorlog, in plaats van zich te richten op de bouw van sociale woningen, zoals wel het geval was in vele andere Europese landen.

Bron: Vlaamse Woonmonitor 2021 Sien Winters, 2021.

Samenlevingsvormen: Kunnen we in een individualistische samenleving zoals de onze voor collectief opvoeden kiezen? “Opvoeders hebben de keuze. Meer en meer. Kijk naar mensen die gaan cohousen. Het is weliswaar geen groot collectief, maar daar heerst een streven om collectieve verbondenheid bij te brengen aan kinderen. Bij cohousing gaan gezinnen samen nadenken over opvoeding” (Professor Koen Stroeken).

Bron: Goed omringd (It Takes a village to raise a child) Lynn Geerinck, 2021.

MEET THE EXPERTS

Erik Van den Broeck (Partner BDO)

Ruben Braeken (Bezieler Mosard)

Marc Schepers (Schepen stad Hasselt)

Inge Moors (gedeputeerde Provincie Limburg)

Streaming Middag event Vlaamse overheid
(Bart Put & Veerle Custers)